Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

životopis Adršová

Životopis

PhDr. Alena Andršová, DiS.

Datum narození:         7.7.1980

Telefon:                       + 420 605 821 664

E-mail:                         andrsova.a@email.cz

Trvalé bydliště:           Bystřec 421, 561 54

Praxe

10/2014 – dosud        Terapeutická praxe, Jablonec nad Nisou

10/2011 –  dosud        OSVČ – poradenská, terapeutická a lektorská činnost

Realizované semináře/workshopy: Efektivní komunikace, Asertivita,  Stres management, Time management, Emoční inteligence, Work-life balance, MBTI, Efektivní zpětná vazba, Týmová spolupráce, Leadership, Syndrom vyhoření, Lektorské a prezentační dovednosti, Osobnostní rozvoj/self management, První pomoc (prožitkem), Outdoorové programy (teambuilding, team spirit, outdoor trénink), Vyjednávání a řešení konfliktů, Motivace, aj.

Lektorská činnost např. u firem:  Swietelsky, DPP, DDL, Gerlev Idhraet hojskole (DK), UZS, Mann Filter, IPVZ, Lázně Bohdaneč,                  Česká spořitelna, Budějovický Budvar, Madeta, Čepro, Decoleta, ČD, Pacific direct, Mattoni, Eurosupport, Gumotex, TPK, Chovservis

Semináře – oblast zdravotnictví: Syndrom vyhoření, stres management a psychohygiena pro zdravotníky, Paliativní péče, Krizová intervence, Supervize, Efektivní komunikace pro zdravotníky, Řešení konfliktních situací, Vedení podřízených.

Realizováno např. u: IKEM, Česko-německá horská nemocnice Vrchlabí, Nemocnice Kolín, ZZS Pardubického kraje, ZZS Jihočeského kraje, Nemocnice Dačice, Lázně Bludov, Lázně Bohdaneč, ZZS Brno, Léčebna Petrohrad, Stacionář Domov Dana, Domov pro seniory Dolní Rychnov aj.

05/2008 – 06/2014     Centrum andragogiky, s.r.o.

Vedoucí lektorského týmu, příprava a realizace projektů školení. Lektorka zabývající se problematikou tzv. měkkých dovedností, specialista na oblast zdravotnictví

09/2010 – 07/2012     Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická Medea, s.r.o.

Vedoucí oddělení/katedry psychologie, pedagog – vyučované předměty: Komunikace v neodkladné péči, Psychologie a etika v přednemocniční neodkladné péči, Absolventský seminář, (včetně vedení absolventských prací), Sociálně-psychologický výcvik.

09/2008 – dosud         Outdoor Adventures, s.r.o.

Programový manager, lektor teambuildingového vzdělávání a kurzů komunikačních a psychosociálních dovedností, poradce pro oblast psychologie, školení první pomoci prožitkem, instruktor outdoorových aktivit.

10/2009 – 12/2013     2P Pro, s.r.o.

Ředitelka společnosti. Vedoucí lyžařské školy JPK-Ploc v Rokytnici nad Jizerou.

12/2002 – 04/2009      Ski Ploc, s.r.o.

Instruktor lyžování a zimních outdoorových aktivit v Harrachově (zimní sezóny 2002-2009).

09/2006 – 06/2008      Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická Medea, s.r.o.

Vedoucí oddělení/katedry psychologie, pedagog – vyučované předměty: Komunikace v ošetřovatelství, Sociálně psychologický výcvik, Psychologie – osobnosti, vývojová, sociální, zdravotnická, Psychologie a etika v přednemocniční neodkladné péči, Absolventský seminář (včetně vedení absolventských prací a oponentur), Výchova ke zdraví, Etika v ošetřovatelství.

09/2006 – 06/2008      ZŠ a MŠ Praha 8 Dolákova

Pedagog školních i mimoškolních aktivit: Tělesná výchova, sportovní hry.

04/2005 – 10/2007      Sport – S, s.r.o.

Kooperátor prodeje, instruktor outdoorových aktivit, teambuildingu a teamspiritu  v letních sezónách 2005 až 2007.

09/2002 – 06/2003      Občanské sdružení R-Mosty

Lektor volnočasových aktivit, integrační programy pro romskou mládež.

Vzdělání

2012 – dosud             Elio, o.s.

Výcvik terapeutických a poradenských dovedností „Life Dynamic“.  Sebezkušenostní 4letý výcvik. Supervizor: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík.

2009  – 2011             Univerzita Karlova, 1. LF

Postgraduální studium, obor: Lékařská psychologie a psychopatologie. Kombinovaná forma studia, nedokončeno.

2008 – 2011                VOŠ a SZŠ  5.května, Praha

Obor:  Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma studia.

 

2007                            Univerzita Karlova, FF

Rigorózní zkouška z pedagogické psychologie, rigorózní práce na téma „Aktuální otázky didaktiky psychologie“.

1998 – 2004                Univerzita Karlova,  FF UK + FTVS UK

Obor:  Učitelství  psychologie a tělesné výchovy pro SŠ. V průběhu studia roční stipendijní pobyt v Německu – DSHS Köln am Rhein.

1994 – 1998               Gymnázium F.M.Pelcla v Rychnově nad Kněžnou

Kurzy, semináře

2014                           Výcvik: Zenové meditační ústraní

2011                          Seminář: Bioenergetikou proti stresu

2009                           Seminář: Antistresové programy

2008                           Seminář: Využití typologie MBTI v rozvoji týmové spolupráce

2007                            Školení:  Psychologie v přednemocniční neodkladné péči

2005                           Kurz první pomoci

2003                            Studijní pobyt v zahraničí, Erasmus, DSH Köln am Rhein, dva semestry

2002                            Výcvik: Sociálně psychologický výcvik (Sebezkušenostní a supervizní výcvik, garant Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CsC.)

 

 

Publikace

Alena Andršová: Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi, Grada publishing, 2012, ISBN 978-80-247-4119-2

Alena Andršová: Školení měkkých dovedností ve zdravotnictví – reflexe lektora, Zdravotnické fórum: pravidelná příloha časopisu Právní fórum. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011- . ISSN: 1804-9664.

 

Znalosti a dovednosti

Němčina: Pokročilá, ZMP zkouška, Goethe Institut

Angličtina: Pokročilá

Znalost výpočetní techniky: Nadstandardní uživatelská

Sportovní licence: Masérský kurz, Instruktor lyžování, Instruktor vodní turistiky, Plavčík.

 

Osobní přednosti      

Výborné komunikační, organizační, didaktické a analytické schopnosti, vysoká kreativita, elán,  zájem o soustavné vzdělávání, schopnost práce pod tlakem, optimismus, flexibilita, schopnost týmové spolupráce a rychlého učení se novým věcem.

 

 

Pomáháme růst.