Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Životopis

Jméno a příjmení

Ing. Iva Barešová

finanční manažerka

Absolventka VŠE v Praze (obor Daně a finance) se věnuje finančnímu řízení a účetnictví neziskových (i ziskových) firem od roku 2004 včetně řízení projektů financovaných z prostředků EU v od přístupového programu Phare až do nynějších Operačních programů. S podporou Nadace Terezy Maxové se věnovala v roce 2005 výzkumu financování neziskových organizací po vstupu do EU. V té době také v několika neziskových organizacích nastavovala systém finančního řízení a zakládala pozici finančního manažera jako nového člena týmů těchto subjektů.

Ve volném čase se věnuje běhu (kde si odpočine od lidí), četbě (kde si odpočine od čísel) a lektorování sportovních kroužků pro děti a cvičení pro dospělé (kde si odpočine od samoty tabulek a šanonů s doklady).

Pomáháme růst.