Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Ceník

Naším cílem je minimální finanční zatížení školy, proto se snažíme získávat a financovat naše služby pro školy z různých grantových schémat a dotací. Více informací o realizovaných grantových projektech zde.

V Praze realizujeme programy specifické prevence v rámci dotačního programu Zdravé město Praha – více informací o dotačním řízení neleznete na stránkách MHMP.

  • Programy všeobecné prevence rizikového chování– 450,- / lektor / hodina + náklady na materiál, dopravu
  • Programy selektivní prevence rizikovécho chování – 500,- /lektor / hodina
  • Adaptační a stmelovací výjezdy – 1500,- / lektor / den + náklady na materiál, dopravu, ubytování lektorů
  • Kazuistické semináře – 800,- / lektor / hodina + náklady na dopravu
  • Odborné přednášky – 1000,- / lektor / hodina + náklady na dopravu, materiál
  • Supervize – 1000,- / lektor / hodina + náklady na dopravu

V ceně je zahrnuta příprava lektora, realizace a zhodnocení kurzu.

Cenu je možné domluvit individuálně. Nepřejeme si, aby byla překážkou v realizování úspěšné spolupráce.

Po dokončení realizace specifické primární prevence a dle potřeb individuální třídy nabízíme školám možnost financovat následné programy z vlastních zdrojů.

  • škola (žáci) hradí 80 – 120,- Kč za program (3 vyučovací hodiny)
  • cena se odvíjí od počtu žáků ve třídě

Pomáháme růst.