Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Výcvik LD také na Slovensku!

Nově budeme otevírat Výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic na podzim také na Slovensku! Termín bude ještě upřesněn.

Program sa snaží prostredníctvom vlastnej skúsenosti a zážitkov v malej skupine, ako aj teoretickým priblížením psychoterapeutických východísk mapovať a rozobrať dôležité oblasti ľudského života:

vzťah k sebe
vzťah, posolstvá a neukončené záležitosti z pôvodnej rodiny
oblasť partnerstva, vzťahy k súčasnej rodine, partnerské vzťahy
pracovnú oblasť a kariéru
priateľstvo, širšie sociálne skupiny, sociálne siete a voľný čas
konflikty, krízy, motiváciu, riešenie krízových situácii, uviaznutia
naplnenie a zmysel života, spiritualitu, životnú spokojnosť a satisfakciu

Cieľom je:
– porozumieť vlastným duševným pochodom
– uzatvárať psychické zranenia z minulosti
– formou práce so skupinovou dynamikou umožniť každému
– účastníkovi rozvinúť uvedomenie seba samého, dať možnosť nachádzať vlastnú i profesijnú hodnotu a pohodu
– poznať zásady efektívnej komunikácie
– naučiť sa viesť poradenský rozhovor a vytvárať súdržnosť kolektívu
– porozumieť potrebám jednotlivcov i kolektívov
– získavať základné znalostí a zručností pre prácu s jedincom či kolektívom
– naučiť sa správne a efektívne pracovať s vlastnou motiváciou i motiváciou ostatných
– mať schopnosti predchádzať konfliktom a konštruktívne ich riešiť

Práca prebieha v bezpečnom prostredí v malých skupinách pod vedením psychoterapeuta.

Skupina sa stretáva 5x ročne na dvojdňový workshop, pričom každé stretnutie má svoju nosnú tému, ktorej sa venuje.

Zájemci pište na: kurzy@elio.cz.

Pomáháme růst.