koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny běhů          doporučená literatura          místa konání          ceník


Informace k výcviku

Teoretická příprava:

 • psychoterapeutické moderní přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně – emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie, zenbuddhismus)
 • koncept LifeDynamic
 • teoretické základy potřebné pro rozvoj vlastní osobnosti i nácvik  terapeutických a poradenských dovedností

Praktická příprava:

 • setkání ve skupině účastníků
 • sebezkušenost
 • zážitek průběhu terapeutického procesu na sobě
 • individuální terapie a supervize 

Harmonogram kurzu:

Účastník si může vybrat délku trvání 2, 4 nebo 6 let (rozhodnout se lze v průběhu výcviku, jednotlivé části jsou akreditované samostatně)

 • 2 roky: 200 hod.  – 100 hod. sebezkušenosti, 65 hod. nácviku dovedností, 35 hod. teorie (z toho: 30 hod. individuální terapie*)
 • 4 roky: 400 hod.  – 135 hod. sebezkušenosti, 190 hod. nácviku dovedností, 75 hod. teorie (z toho, 45 hod. supervize, náhled v nižším ročníku+konzultace s lektory 25 hod.*)
 • 6 let: 720 hod. ( z toho, v rámci 5. a 6. ročníku: 30 hod. individuální terapie, 75 hod. supervize, 32 hod. konference, další kurzy v systému Life Dynamic, procesní skupina – dle výběru frekventanta.)

*Supervize a individuální terapie není zahrnuta v ceně výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize stanovena dle smlouvy.

Cena terapie je pro rok 2022 pro účastníky výcviku: 900,-/45min., 1800,-/1,5 hod.

Setkání probíhají 4 x ročně v délce trvání 2 a 1/2 dne.

Obvyklý časový harmonogram víkendu:

pátek 17:00 – 21:00
sobota 9:00 – 21:00
neděle 8:00 – cca 13:00

Časový harmonogram jednotlivých setkání se může lišit podle konkrétní dohody lektorů s účastníky výcviku.


Zakončení:

 • 2 roky: písemná práce (uvědomění si vlastního vývoje během kurzu), rozbor závěrečné práce, ukázka práce s klientem – základní nástroje pro poradenskou práci.
 • 4 roky: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.
 • 6 let: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.

Po splnění formálních náležitostí (počty absolvovaných hodin vč. individuálních konzultací a supervizí) a prokázání náležitých dovedností a teoretických znalostí obdrží absolvent Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu. Výcvik je akreditován MŠMT ČR.


Způsob přihlášení:

Přihlášku k výběrovému řízení je možno zasílat průběžně na adresu kurzy@elio.cz.

Přihláškou se rozumí email s přílohami: strukturovaný životopis a motivační dopis.
Pokud budete vybráni, obdržíte pozvánku k ústnímu kolu s nabídkou termínů.


Adresa konání výcviku v Praze:

Vršovické nám. 111/2, Praha 10

Adresa konání výcviku v Brně:

Nálepkova 197/14, Brno Jundrov
Na domě je číslo 14, ale do navigace je potřeba naťukat CELÉ ČÍSLO DOMU i s lomítkem, dům pouze č. 14 je nahoře v kopcích a zbytečně budete bloudit.