zimní tábor               letní tábor  


Elio tábor je zaměřený na podporu zdravého osobnostního vývoje dětí pomocí zážitkové pedagogiky.

Podporujeme individualitu dítěte, jeho sebevědomí a sebedůvěru. Pomáháme dětem porozumět svým emocím, zlepšovat komunikační dovednosti a týmovou spolupráci. Děti se učí řešit konflikty.

Zimní tábor 2019                 přihláška

REPORT Z PRVNÍHO ROČNÍKU ZIMNÍHO TÁBORA „PO STOPÁCH KRKONOŠSKÉHO YETTIHO“:

zima 2018

„Pro své sněhové radovánky jsme si vybrali krásnou Rokytnici nad Jizerou a protože nebyl čas ztrácet čas, ubytovali jsme se přímo u lanovky. Jako vždy se nám podařilo vytvořit rodinnou atmosféru. Lyžovali a snowboardovali jsme o 106,
hráli hry, hledali Yettiho a měli se rádi. Nakonec byl Yetti, spatřen! Sice jen na chvíli, když byl přilákán vnadnou Yetticí, ale i tak to bylo dobrodrůžo!
Mimo to se nám podařilo rozlyžovat všechny děti, takže Lysá hora byla pokořena celým eliáckým týmem.“

Táborové desatero:
1) Preferujeme rodinnou atmosféru - do 25 dětí.
2) Děti si spoluutvářejí pravidla a učí se vzájemnému respektu a řešení konfliktů při ranních a večerních "kruzích".
3) Respektujeme individualitu každého.
4) Věříme, že prožitkem a sdílením se člověk nejvíce učí.
5) Rozvíjíme děti všemi směry - umělecky, sportovně, sociálně,....
6) "Nature is the best playground" - pokud to jen trochu jde, vybíráme si přírodní hřiště.
7) Děláme, co nás baví ....
8) Vedoucí jsou absolventi nebo frekventanti sebezkušenostního výcviku.
9) Neřešíme tolik čisté uši jako šlechtíme duši.
10) Nehodnotíme a nemáme očekávání....