Mgr. Stanislav Drda

Pracuji v sociální oblasti s dětmi a dospívajícími. Poskytuji poradenství a terapie pro dospělé. Působím také v duchovní službě.

Zaměření poradenství a terapie na oblasti:
* podpora při procházení náročnými životními situacemi
* vztahové obtíže, partnerské konflikty, mezilidská komunikace
* hledání nových životních cest a směřování
* změny životního stylu, hodnotové orientace
* podpora studijních dovedností a celoživotního vzdělávání
* psychospirituální a existenciální tematika
* duchovní a náboženská problematika
* seberozvoj, sebezkušenost, prohlubování sebeporozumění
* rozvoj emoční a sociální inteligence