Ukončení programů (včetně předčasného ukončení programů)

Programy Elio, o. s. jsou ukončeny dvěma způsoby:

 

1. předčasným ukončením programu (ze závažných důvodů: neplnění podmínek spolupráce, ke kterým se škola v kontraktu zavázala, závažné narušování průběhu programu, nespolupráce zástupců a vedení školy)

2. realizací všech bloků programu sjednaných v kontraktu

  • po realizaci všech sjednaných bloků programu obdrží cílová skupina (žáci a studenti) závěrečný dotazník k vyhodnocení všech bloků programu. Hodnotící dotazník obdrží i školní metodik prevence, kde zhodnotí spolupráci a realizaci programu.
  • na závěr spolupráce proběhne cca 0,5 hodinová evaluační schůzka, které se účastní lektoři Elio, z. s., třídní učitelé zapojených tříd, školní metodik prevence nebo jiný pověřený zástupce školy. Na schůzce bude zhodnocena celková spolupráce, doporučeny jiné, návazné služby pro cílovou skupinu a domluvena případná další spolupráce se školou.
  • do 30 dnů od ukončení posledního bloku programu lektoři Elio, z. s. zašlou školnímu metodiku prevence zpracovanou závěrečnou zprávu z realizace programu.

Předčasné ukončení bloků Programů

  • z kontraktu vyplývá, že Elio, z. s. dodrží časovou dotaci programu.
  • v případě, kdy dojde k situaci, kdy je program na škole nemožné vést (nespolupráce cílové skupiny, ohrožení bezpečnosti lektorů, nevhodné podmínky pro realizaci bloku programu – hluk aj., narušování průběhu programu zvenčí), jsou lektoři Elio, z. s. oprávněni program po předchozí domluvě s třídním učitelem a školním metodikem prevence (v případě jeho nepřítomnosti vedením školy) předčasně ukončit.
  • v případě předčasného ukončení bloku programu pro výše uvedené důvody není tento blok Elio, z. s. nahrazován a považuje se za zrealizovaný (pokud není domluveno jinak, např. technická závada ve škole znemožňující realizaci programu).
  • v případě, že je nutné program předčasně ukončit ze strany Elio, z. s. a není možné jej dovést do konce ani jedním lektorem (náhlé zdravotní obtíže lektorů, např. mdloby), je program po domluvě nahrazen v náhradním termínu.
  • informace o předčasném ukončení bloku programu je zanesena do zprávy z programu