primární prevence     selektivní prevence     speciálni preventivní programy     adaptační programy     služby pro pedagogy     ceník


Speciální preventivní programy nabízejí dětem/studentům hodnotný sebezkušenostní program zajímavější formou než jsou programy klasické primární prevence.

Speciální preventivní programy se nám osvědčují u skupin/tříd, kde už proběhlo hodně preventivních programů a děti/studenty je třeba zaujmout něčím novým. I při těchto programech se účastníci potkávají

Outdoor programy – vhodné pro druhý stupeň ZŠ, SŠ, SOU

Outdoor programy  (nízká lana, šifrovačky, aktivity na podporu důvěry a kooperace)

Venkovní zážitkový program, při kterém si zábavnou a sebezkušenostní formou třída pojmenuje  aktuální situaci ve skupině. Žáci/studenti si vyzkouší nové způsoby efektivní komunikace a spolupráce. Aktivity probíhají ve venkovních prostorách školy nebo okolí (příp. v tělocvičně).

Adrenalinové programy  (vysoká lana, aktivity na překonávání vlastních hranic)

Program, při kterém si účastníci vyzkouší překonat vlastní limity a překročit svou komfortní zónu. Za podpory celého kolektivu zdolávají překážky, což vede jak k posílení vlastní sebedůvěry, tak skupinové identity a utužení vzájemných vztahů.

 

Arte programy – vhodné pro první a druhý stupeň ZŠ, SŠ

Muzikofiletické programy 

Jedná se o práci s hudbou, zvukem, hlasem. Děti/studenti mohou být přímými aktéry nebo může být hudba  doprovodnou kulisou nebo přímou cestou, která spouští a urychluje emocionální projevy a prohlubuje komunikační dovednosti. Při programech používáme různé hudební nástroje, práci s hlasem, oblíbenými skladbami dětí apod.

 Artefiletické programy

Jsou zaměřené jak na práci jednotlivců, tak na skupinovou činnost při které používáme výtvarný materiál (papír, koláže, hlínu, barvy, velké formáty…). Vede nejen k rychlejšímu sebepoznání, ale také umožňuje jasné vizuální pojmenování situace ve skupině, potřebný odstup a možnost se situací pracovat skrz výtvarné artefakty.

 

Sexuální výchovadruhý stupeň ZŠ, Gymnázia, odborné SŠ

Základy sexuální výchovy – program reflektující RVP

Zážitkovou formou obsáhneme základní témata související se sexuální výchovou (změny v dospívání, menstruace, početí, antikoncepční metody, prevence pohlavních chorob). Program probíhá zvlášť pro skupinu chlapců a skupinu dívek. Program může být součástí vaší běžné výuky vedený našimi lektory.

Sexuální výchova s psychologickým přesahem – sebehodnota, sebepřijetí

Děti dnes běžně dohledají teoreticko-praktické informace o sexuálních tématech na internetu. Mnohdy v sobě ale řeší spoustu otázek ohledně přijetí vlastního těla, intimity, vymezení osobních hranic, následků svého chování. Rozvojový program pro děti/studenty formou sebezkušenosti v rámci programů primární prevence nebo dle vašich požadavků.