primární prevence     selektivní prevence     speciálni preventivní programy     adaptační programy     služby pro pedagogy     ceník


Nabízíme vzdělávací programy akreditované MŠMT ČR.

Akreditace Č.j.: 3416/10-25-38

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

Akreditace Č.j.: 14 997/2011-25
Provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.

Nabízené služby

  • školení pro pedagogy
  • supervize pro pedagogické pracovníky
  • kazuistické semináře pro pedagogické pracovníky – Doporučujeme školám.

Další vzdělávací kurzy pro pedagogy