Návazné služby na činnost Elio z.s.:

Výchovné problémy

Ambulantní oddělení Prosek

Ambulantní oddělení Prosek SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

286 887 075, 776 212 928

klic@klicov.cz

http://www.klicov.cz/

 

Ambulantní oddělení Klíčov

Ambulantní oddělení Klíčov SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

286 580 711, 773 21 28 20

ambulance@klicov.cz, starka@klicov.cz

http://www.klicov.cz/

 

Ambulantní oddělení Praha 5

Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00

251 614 735, 774 212 820

ambulancepraha5@klicov.cz

http://www.klicov.cz/

 

Celodenní oddělení Prosek

Celodenní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

283 883 470-471, linka 22, 776 312 817

coprosek@klicov.cz

http://www.klicov.cz/

 

Internátní oddělení Prosek

Internátní oddělení SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek, 190 00

283 883 470-471, linka 33, 775 212 810

io@klicov.cz

http://www.klicov.cz/

 

 

Užívání návykových látek a patologické hráčství

Dětské a dorostové detoxikační centrum, Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského (Nem. Pod Petřínem)

Pro děti a mládež do 18 let, která experimentuje s drogami či spadá do kategorie problémových uživatelů drog nebo se jedná už o rozvinutou závislost na návykových látkách.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 118 33 Praha 1 – Malá Strana

257 197 124

detox@nmskb.cz

http://www.nmskb.cz/

Služby: vstupní psychiatrické vyšetření, lůžkové oddělení, ambulantní konzultace, psychoterapie pro rodiče a děti, následná péče, v indikovaných případech substituční terapie

 

Anima – terapie, o.s.

Apolinářská 4a, 128 00, Praha 2

777 113 387, pevná: 224 968 239
info@anima-os.cz

http://www.anima-os.cz/

Služby: rodinná terapie, skupinová terapie, individuální terapie, práce s dětmi, sociální poradenství, pracovní poradenství

 

Sananim, o. s. – Drogová poradna

Ovčí Hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13

283 872 186

http://www.drogovaporadna.cz/

 

Prev-centrum

Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

Tel.: 233 355 459

poradna@prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz/Ambulantni-lecba

 

 

Poruchy příjmu potravy

Kontaktní centrum Anabell Praha

Baranova 33, 130 00, Praha 3

775 904 778

praha@anabell.cz

http://www.anabell.cz/index.php/anabell-praha

 

Dětská psychiatrická klinika FN Motol

V Úvalu 84, Praha 5

224 433 400, 224 433 840

www.fnmotol.cz

psychiatrie@fnmotol.cz

 

 

Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí

 

Fond ohrožených dětí

Na Poříčí 6

110 00 Praha 1

224 236 655

www.fod.cz

fod@fod.cz

 

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10

Jabloňová 3141/30a, Praha 10 – Zahradní Město, 106 00

272 651 082, 272 657 712

ppp10@ppp10.eu

http://www.ppp10.eu/

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9

Lucemburská 40, Praha 3, 130 00

222 717 193, 222 714 077, 702 087 107

ppp.lucemburska@seznam.cz

http://www.ppp3a9.cz/

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56, 101 00 Praha 10

267 997 011

poradna@ppppraha.cz

http://www.ppppraha.cz/homepage.aspx

 

 

Krizové linky, linky důvěry a pomoci

Dětské krizové centrum – non stop linka pomoci pro děti a mládež do 26 let

V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle

241 484 149, 777 715 215, provozní doba: nonstop

Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

Chat: www.elinka.iporadna.cz, pá –ne 14 – 18 hod.

Skype on-line rozhovory: Id-dkc, po – čt 14 – 22 hod., pá – ne 10 – 22 hod.

http://www.ditekrize.cz/linka-duvery

 

Linka bezpečí – non stop krizová linka a internetová poradna pro děti a mládež do 18 let (pro studenty do 26 let)

Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8

116 111

266 727 979
info@linkabezpeci.cz

www.linkabezpeci.cz

Internetové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz

Chat: chat.linkabezpeci.cz

provozní doba: nonstop

 

Rodičovská linka 

Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8

840 111 234, 606 021 021

pomoc@rodicovskalinka.cz

http://www.rodicovskalinka.cz/

Provozní doba: každý pracovní den, pondělí-čtvrtek od 13:00 do 19:00 hod., pátek od 9:00 do 15:00 hod.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Komunitní centrum MAJÁK

Ječná 19, 120 00 Praha 2

296 325 990

majak@umc.cz

http://www.praha2.cz/

 

ULITA – Dům dětí a mládeže – klub Beztíže

Na Balkáně 100, 130 00 Praha 3

271 771 012, 606 611 920

beztize@ulita.cz

http://www.ulita.cz/src/beztize.html

 

R-Mosty, o.s.

Havlíčkovo náměstí 300/10, 130 00, Praha 3 — Žižkov

222 581 241

kancelar@r-mosty.cz

http://www.r-mosty.cz/klub

 

Prev-centrum – nízkoprahové služby

Meziškolská 1120/2, 160 00 Praha 6

242 498 334, 777 161 133; 775 161 159, 777 295 713

nzdm@prevcentrum.cz

http://www.prevcentrum.cz

 

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s.

Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha 8

283029311

stredml@sdb.cz

http://www.strediskokobylisy.cz/cinnost/nzdm-vrtule/

 

Klub Harfica

Harrachovská 422/2, 190 00 Praha 9, Střížkov

723 520 415

klub.harfica@email.cz

http://www.harfica.cz/

 

Proxima Sociale

http://www.proximasociale.cz/

Kluby:

Klub Krok

Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

277 007 283

krok@proximasociale.cz

 

Klub Jižní pól

Brandlova 1639/6, Praha 4, 149 00

277 007 282

masitova@proximasociale.cz

 

Klub Radotín

Loučanská 1112/3, 153 00 Praha 16 – Radotín, (areál ZŠ Loučanská)

277 007 285

radotin@proximasociale.cz

 

Klub JednaTrojka
V Centrálním parku na Praze 13, poblíž minigolfového hřiště u ulice K Zahrádkám

277 007 284

Jednatrojka@proximasociale.cz

 

YMCA

Ortenovo náměstí 34, 170 00 Praha 7

283 870 158, 732 179 042

nzdm@ymca.cz

www.nzdm.ymca.cz

 

JAHODA, o.p.s.

Vybíralova 969, 198 00 Praha 14

281 916 352

info@jahoda.cz

www.jahoda.cz

 

Klub Pacifik

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 – Černý Most

775 964 796, 777 964 754

pacific@motylek.org

http://www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Autobus

Neposeda, o. s.

Českobrodská 1, 190 11 Praha  9- Běchovice

autobus@neposeda.org

https://neposeda.org