primární prevence               selektivní prevence               adaptační programy               služby pro pedagogy               ceník


Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování I. a II.

31. 8. – 1. 9. 2019, druhý víkend během podzimu 2019