primární prevence               selektivní prevence               adaptační programy               služby pro pedagogy               ceník


Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování I. a II.

24. – 25. 5. 2019 a 31. 8. – 1. 9. 2019