primární prevence     selektivní prevence     speciálni preventivní programy     adaptační programy     služby pro pedagogy     ceník


Adaptační výjezdy

Jsou určeny pro nové nebo spojené třídy, tak, aby zajistily potřebné seznámení kolektivu, ale také aby předcházely pozdějšímu sociopatogennímu chování ve třídě.

Stmelovací výjezdy

Jsou sestavené na míru pro třídní kolektivy, ve kterých problémové vztahy narušují fungování třídy a výjezd mimo běžné prostory může být efektivním prvkem v procesu koheze skupiny.

Průběh programu

Programy probíhají ve sportovně-rekreačních objektech, s nimiž spolupracujeme, či v místě dle výběru školy, běžně v časové dotaci 2,5 dne (dle potřeb a možností školy).

Naše služby nabízíme také v rámci lyžařských zájezdů a škol v přírodě, kde můžeme skloubit sportovní aktivity s preventivními aktivitami, které pomohou studentům lépe poznat sami sebe i třídu jako celek a podpoří tak lepší klima ve třídě. Někteří naši lektoři mají také oprávnění provádět výuku lyžování (klasické, sjezdové i snowboard) i letních sportovních aktivit.