projekty             projekty EU              projekty MHMP               projekty MSK          ostatní projekty            ceník


Sebezkušenostní podpůrná skupina pro děti od 8 – 9 let:

Skupina pro děti s cílem osobnostního rozvoje, nácviku sociálních, emočních a komunikačních dovedností. Jak? Formou her, zážitkové pedagogiky a zkušenostně reflektivního učení v souladu s principy Life Dynamic. Pro koho je skupina určena? Pro děti od 9 let, které chtějí posunout své schopnosti s vyjádřením vlastních potřeb, emocí, myšlenek a názorů ve vztahu k sobě samému i k okolí, chtějí pomoci s řešením toho, co je trápí a zajímá.

Kdy: 1 týdně na 1,5 hod., čtvrtky od 6. 2. 2020

Za kolik: 500,- /4 setkání (platba měsíčně)

Kde: Elio z.s., Vršovické nám. 111/2, Praha 10 – Vršovice

S kým? Skupinu povede Mgr. Eva Richterová, psycholožka zaměřující se na práci s dětmi, lektorka, frekventantka výcviku terapeutických dovedností Life Dynamic


Projekt „Báječný učitel“:

Program, který změní naše školy zevnitř – prostřednictvím učitelů. Po jeho absolvování budou učitelé schopni zvládat náročné situace s jednotlivými žáky i s celým kolektivem. Žáci si pak díky jejich vedení budou moci vybudovat pozitivní vztah ke škole i ke kolektivu, budou disponovat větší sebedůvěrou i celkovou spokojeností, což přispěje k stabilním základům psychického zdraví do zbytku jejich života.
V programu se zaměřujeme na 4 oblasti, o kterých z praxe víme, že jsou přínosné a že je učitelé v rámci výcviku nejvíce oceňují.
Obsah programu:
1. oblast: Já učitel – definice vlastních hodnot, zvědomění modelů a principů chování v jednotlivých situacích, stanovování hranic, zvýšení emoční inteligence, stanovení osobních i pracovních cílů a konkrétních kroků vedoucích k jejich dosažení, motivace sebe i druhých.
2. oblast: Efektivní komunikace – základní nástroje a dovednosti související s vyjednáváním a asertivitou (ochranou před manipulativním jednáním), zvládání náročných situací a konfliktů, nástroje vedoucí ke kvalitní komunikaci v rámci školy.
3. oblast: Kreativita – obohacení učebního procesu, vztahu s dětmi, s rodiči, spolupracovníky, hledání netradičních, ale funkčnějších řešení komplikovaných situací, techniky seberozvoje k tvořivosti a jak si taková řešení nenásilně/kreativně prosadit.
4. oblast: Duševní hygiena – osvojení si základních mechanismů time a stress managementu, metody relaxace, mindfulness, jak si udržet nadhled i v náročných situacích, umění odpouštět a mít dlouhodobě „čistou hlavu“.

Projekt Naše třída:

Nabízíme možnost zrealizovat s dětmi proměnu jejich třídy. Budou se moci podílet na vytvoření sobě blízkého prostředí a sami tak ovlivnit klima společně užívaného prostoru. Dětem takové tvoření může přinést možnost vnímat třídu jako příjemné místo, které spoluvytvářejí, ke kterému mají vztah, kde je jim dobře a kam se rádi vrací.