individuální terapie               párová terapie               rodinná terapie               sportovní psychologie            psychologická diagnostika     


Individuální terapie

„Všechno, s čím se setkáš, Ti může být cestou.“

Individuální poradenství a terapie může být cestou pro lidi, kteří cítí v některé oblasti svého života nespokojenost, jsou v obtížné životní situaci a vnímají potřebu změny.

Můžeme Vám nabídnout pomoc v případě, že:

 • dlouhodobě zažíváte pocity nenaplněnosti, osamělosti, úzkosti, strachu, nudy, zmatku, bezmoci, viny, …
 • hledáte sebe sama, svojí hodnotu, identitu, smysl existence, …
 • nedaří se Vám vyrovnat s životními změnami či ztrátami
 • řešíte psychosomatické obtíže
 • cítíte se dlouhodobě nenaplnění a nespokojeni ve vztahu
 • problémy ve vztazích se Vám opakovaně vrací
 • chcete získat více jistoty v roli rodiče
 • vyčerpávají Vás problémy mezigeneračního soužití
 • cítíte se nenaplněni, nespokojeni ve svém zaměstnání

nebo, jste spokojeni, cítíte se naplněni a máte potřebu:

 • více poznat sami sebe
 • pochopit různé životní situace
 • udělat něco pro svůj osobnostní rozvoj

Individuální setkání je dialog mezi psychoterapeutem a klientem. Nabízí bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání myšlenek, pocitů, tělesných prožitků, vztahů a vzorců chování bez hodnocení a soudů.

Trvá 50 – 90 min., frekvence setkávání se plně odvíjí od potřeb klienta.

Objednejte se:

Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík
E-mail: reditel@elio.cz

Mgr. Jana Kohnová
E-mail: jana.kohnova@elio.cz
Tel.: 775 200 565

PhDr. Alena Andršová, Dis
E-mail: alena.andrsova@elio.cz
Tel.: 605 821 664

Bc. Tereza Kovačovičová
E-mail: tereza.kovacovicova@elio.cz
Tel.: 777 307 713

Nebo vyplňte registrační formulář.


Dále nabízíme:

možnost terapie s našimi frekventanty Výcviku terapeutických a poradenských dovedností konceptu Life Dynamic z vyšších ročníků za zvýhodněnou cenu. Naši frekventanti pracují samostatně a konzultují postup terapie s vedoucími terapeuty v rámci supervizních setkání.

působení: specializace: kontakt: cena za 50 min.:
Ing. Zdenka Kopúňová Brno, Praha terapie  776 814 668, zdenka.kopunova@centrum.cz od 300,-
Mgr. Linda Alijevová Praha terapie, konzultace  736 727 039, alijelin@gmail.com
PhDr. Václava Lamberská Praha terapie, konzultace 602 536 311
vaclava@lomberska.cz