individuální terapie               párová terapie               rodinná terapie               sportovní psychologie            psychologická diagnostika


Rodinné poradenství a terapie:

Je určena pro všechny, kteří cítí, že potíže jednoho či více členů rodiny zasahují do života celé rodiny.

Klientem je „rodina“ a cílem rodinné terapie je obnovení rovnováhy a harmonického fungování rodinného systému.

Tato forma spolupráce je využívána zejména v oblasti výchovných a vývojových obtíží u dětí, kdy je často žádoucí zapojit důležité členy rodiny. Právě tito členové sami mohou za podpory odborníka dítěti nejlépe pomoci.

Obvykle probíhá formou:

  • poradenství pro rodiče
  • rodinných setkání
  • individuální či párové terapie
  • terapie dětí
  • či jejich kombinací

Trvá 50 – 90 min, frekvence setkávání se plně odvíjí od potřeb rodiny a jejich členů.

Pro děti ze škol, v nichž probíhá některý z našich programů, a jejich rodiny nabízíme konzultace zdarma.


Objednejte se:

Mgr. Lukáš Dastlík
E-mail: reditel@elio.cz

Mgr. Jana Kohnová
E-mail: jana.kohnova@gmail.com
Tel.: 775 200 565

Nebo vyplňte registrační formulář.