individuální terapie               párová terapie               rodinná terapie              sportovní psychologie            psychologická diagnostika   


Psychologická diagnostika

V rámci našich komplexních služeb poskytujeme diagnostické služby.

K dispozici máme většinu běžně používaných testů. Můžete si u nás nechat udělat komplexní diagnostiku osobnosti, vyzkoušet projektivní techniky, zjistit možnosti další profilace.

Realizujeme také profesní psychologické vyšetření potřebné pro profesionální řidiče.


Cena:

Odvíjí se podle konkrétní zakázky a náročnosti dané diagnostiky.

Pro informace nás kontaktujte: info@elio.cz