Bc. Pavlína Dvořáková

Můj terapeuticky výcvik je psychodynamicky orientovaný, Ale díky dlouholeté praxi s duševně nemocnými, používám při práci s klientem i technik KBT, CFT, motivační rozhovory, mindfulness a dalších.

Působila jsem téměř deset let na psychiatrické klinice v akutní i následné péči, kde jsem se věnovala léčbě poruch příjmu potravy. S tímto onemocněním pracuji i ve své soukromé praxi, ale obracejí se na mě lidé i s dalšími potížemi, širokou škálou diagnóz, i ti, kteří chtějí osobně růst a naučit se prožít svůj život tak, jak si přejí.

Kladu důraz na otevřený a partnerský přístup, profesionalitu, a věřím že to, co skutečně léčí, je vztah a pocit bezpečí, když mohu být sám sebou a jsem tak přijímán.