Umění vyjednávat a argumentovat

 

Kurz, který podpoří vaši schopnost efektivně a asertivně argumentovat. Naučíte se používat účinné formy argumentace a metody zvládání námitek.

 

Jak obstát při vyjednávání a argumentaci v těžké situaci (s nadřízeným, s jedinci, co manipulují apod.)? Jak volit správné argumenty ve správnou dobu? Proč mne vždycky napadají ty nejlepší argumenty až po schůzce? Pokud rádi získáte praktické zkušenosti a rady v této oblasti, rádi Vás uvítáme na našem kurzu.

 

  • vyjednávací styly, strategie a taktiky
  • fáze vyjednávacího procesu
  • účinné formy argumentace
  • sestavení klíčových argumentů využitelných v praxi
  • nejfrekventovanější chyby při vyjednávání

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

 

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Datum konání a harmonogram: 26. 5. 2023; 9:00 – 16:00
Cena: 2 500,- Kč (cena pro účastníky výcviku Life Dynamic: 2 000,- Kč)

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.