Sebepoznání – typologie, diagnostika, možnosti rozvoje

„Proces sebepoznání nesmí být nikdy ukončen“

 

  • Kdo jsem, jaký jsem?
  • Praktické ukázky typologií a diagnostiky
  • Lepší pochopení originality každého z nás a díky tomu i snadnější možnost s druhými vyjít
  • Možnosti seberozvoje dle přání a potřeb pro osobní i pracovní život

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Harmonogram a cena kurzu: 9:00 – 16:00, cena pro veřejnost: 2 500 Kč (účastnci více kurzů v daném roce 2 200,-). Příprava pro lektory: 3 500 Kč

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.