Prezentační dovednosti

 

O kurzu:

Umíte jasně, stručně a přesvědčivě vyjádřit svou myšlenku? Dokážete zaujmout a nadchnout posluchače?

V kurzu se podíváme na to, jak se vhodně připravit na prezentaci, jak se vyjadřovat jasně, stručně a cíleně, a jak si získat a udržet pozornost posluchačů. Probereme možnosti rozvoje prezentačních dovedností. A v neposlední řadě se zaměříme také na to, jak zvládnout trému před, i během vystoupení.

 

Obsah kurzu:
  • Jak se připravit na prezentaci
  • Verbální a neverbální komunikace v rámci prezentace
  • Práce s otázkami a diskuzí v rámci prezentace
  • Jak rozvíjet své prezentační dovednosti
  • Techniky pro zvládnutí trémy

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

 

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 (možnost zúčastnit se také online)
Datum konání a harmonogram: 17. 3. 2023; 9:00 – 16:00
Cena: 2 500,- Kč (cena pro účastníky výcviku Life Dynamic: 2 000,- Kč)

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.