Pitching, aneb prezentační dovednosti jinak

Kurz, který vám pomůže ovládat umění prezentovat projekt či myšlenku, okamžitě zaujmout, přesvědčit o jejich kvalitách a získat pro ně příp. další partnery…

 

„Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.“
BUDDHA

V USA velice populární, u nás téměř neznámé umění vyjádřit svou myšlenku za minutu a přesvědčit či nadchnout posluchače – také to chcete umět?Tato schopnost se hodí obchodníkům, vyjednavačům, ale v podstatě každému, kdo se chce vyjadřovat jasně, stručně a cíleně.

Podíváme se na aspekty vašeho ústního projevu. Budeme se věnovat vašim prezentačním schopnostem. Podíváme se na „pitch“ jako na účinný marketingový nástroj, který je užitečný v jakékoliv profesi.

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

 

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Harmonogram a cena kurzu: 9:00 – 16:00, cena pro veřejnost: 2 500 Kč (účastnci více kurzů v daném roce 2 200,-). Příprava pro lektory: 3 500 Kč

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.