Emoční inteligence

Schopnost vžít se do pocitu a situace druhého člověka znamená být taky v dobrém kontaktu s vlastními pocity a myšlenkami.

Empatie v rámci aktivního naslouchání proto patří k základním předpokladům komunikace s klientem/pacientem.

Metodika tréningu aktivního naslouchání a empatického doprovázení tak umožňuje rozvíjet a kultivovat tyto dovednosti.

                                                 

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Harmonogram a cena kurzu: 9:00 – 16:00, cena pro veřejnost: 2 500 Kč (účastnci více kurzů v daném roce 2 200,-). Příprava pro lektory: 3 500 Kč

Lektor: Lukáš Dastlík

Na kurz se přihlašujte E-mailem: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího E-mailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.