Práce s třídním kolektivem

s prvky prevence rizikového chování

Popis kurzu:

Intenzivní zážitkový kurz s důrazem na praktické nácviky, rozvoj lektorských dovedností a sebezkušenost. Nabídne zásobník metod a aktivit pro práci nejen se třídou. Praktická část je realizována na kurzu, pro zájemce i na ZŠ a SŠ. Semináře jsou vedeny interaktivní formou v přátelské atmosféře, a zajímavou i zábavnou formou nabídnou vzdělání ve smysluplné
a prospěšné oblasti.

Cíle kurzu:

Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, lektorům primární prevence, studentům VŠ apod. potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním či jiným kolektivem, zaměřené především na oblast příčin a prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivit a třídnických hodin.

Kurz je určen pro:

Psychology, speciální pedagogy, pedagogy s motivací rozšířit své dovednosti a zkušenosti při práci s třídním kolektivem, studenty psychologie a pedagogiky, lektory kurzů pro (nejen) dětské kolektivy. Kurz je zvlášť vhodný pro ty, kteří pracují rádi s dětmi, preferují přístup k dětem na partnerské úrovni, jsou otevření a komunikativní. Kurz je primárně zaměřen na dětské kolektivy a třídu, ale principy zde naučené se dají aplikovat obecně na práci se skupinou.

Úspěšným absolventům nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Místo konání: Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava

Cena kurzu: 3 500,- Kč za obě víkendová setkání.
Pro účastníky, se kterými se dohodneme na dlouhodobé spolupráci, možnost uhradit nyní pouze 1500,- Kč a zbylou částku si u nás odpracovat.

Rozsah kurzu: 60 hodin (teoretická část 30 hod. ve dvou víkendových setkáních a praktická část 30 hod.)

Termín: 13. – 14. 11. 2021; termín druhého setkání dohodne lektor s účastníky přímo na místě

Lektor: Lukáš Dastlík

Akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Přihlašování či zodpovězení dotazů možné prostřednictvím e-mailu na: kurzy@elio.cz.
Součástí přihlášky je uhrazení zálohy 1 500,- Kč na účet č.: 19-1972040319/0800.