Práce s třídním kolektivem

s prvky prevence rizikového chování

Popis kurzu:

Intenzivní zážitkový kurz s důrazem na praktické nácviky, rozvoj lektorských dovedností a sebezkušenost. Nabídne zásobník metod a aktivit pro práci nejen se třídou. Praktická část je realizována na kurzu, pro zájemce i na ZŠ a SŠ. Semináře jsou vedeny interaktivní formou v přátelské atmosféře, a zajímavou i zábavnou formou nabídnou vzdělání ve smysluplné
a prospěšné oblasti.

Cíle kurzu:

Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, lektorům primární prevence, studentům VŠ apod. potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním či jiným kolektivem, zaměřené především na oblast příčin a prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivit a třídnických hodin.

Kurz je určen pro:

Psychology, speciální pedagogy, pedagogy s motivací rozšířit své dovednosti a zkušenosti při práci s třídním kolektivem, studenty psychologie a pedagogiky, lektory kurzů pro (nejen) dětské kolektivy. Kurz je zvlášť vhodný pro ty, kteří pracují rádi s dětmi, preferují přístup k dětem na partnerské úrovni, jsou otevření a komunikativní. Kurz je primárně zaměřen na dětské kolektivy a třídu, ale principy zde naučené se dají aplikovat obecně na práci se skupinou.

Úspěšným absolventům nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce.

Místo konání: Elio, z.s., Vršovické náměstí 111/2, Praha 10 – Vršovice

Cena kurzu: 4 400,- Kč za obě víkendová setkání.

Rozsah kurzu: 60 hodin (teoretická část 30 hod. ve dvou víkendových setkáních a praktická část 30 hod.)

Termín:
1. setkání 21. – 22. 5. 2022
2. setkání 25. – 26. 6. 2022

Lektor: Lukáš Dastlík

Akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Přihlašování či zodpovězení dotazů možné prostřednictvím e-mailu na: kurzy@elio.cz.