koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny běhů          doporučená literatura          místa konání          ceník


Koncept „Life Dynamic“

výcvik poradenských a terapeutických dovedností

Koncept „Life Dynamic“ je živý integrativní koncept vycházející z tradičních psychoterapeutických směrů, stojící na jasných teoretických podkladech a zkušenostech z každodenní praxe. Je vhodný zejména pro oblast rozvoje osobnosti, jednotlivců i týmů.

Je vhodný pro každého, kdo chce více porozumět své osobnosti, změnit svůj život k lepšímu a naučit se pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).


Program má tři základní varianty:

První: 1. a 2. ročník – je koncipován jako sebezkušenostní kurz. Nabízí inspirující cestu k sebepoznání ve všech důležitých oblastech našeho života (vztah sám k sobě, vztah k původní rodině, partnerské vztahy, přátelství, volný čas a pracovní naplnění). Nabízí konkrétní nástroje k případným změnám směřujícím ke zvýšení vlastní spokojenosti, naplněnosti ve všech uvedených oblastech.

Pokud máte zájem jenom o sebezkušenost a nehodláte dále pracovat poradensky či terapeuticky, nabízíme možnost absolvovat právě tyto první dva roky výcviku.

Druhá: 3. a 4. ročník – může být pokračováním prvních dvou let. Nabídne další konkrétní nástroje, způsoby, metody jak vést naše klienty v rámci poradenského či terapeutického procesu na cestě k zvýšení jejich spokojenosti, naplněnosti a odpovědnosti za svůj život ve všech zmiňovaných oblastech.

Třetí: 5. a 6. ročník – je nástavbovou části programu. Přináší další prohloubení, nácviky a nástroje pro vedení poradenského či terapeutického procesu. V těchto dvou letech Vám svoje zkušenosti předají kromě stálých lektorů i další hosté (inspirativní odborníci, psychologové, terapeuti).

Rozhodnout se o pokračování je možné i v průběhu výcviku.

pracovat s lidmi (jako spolupracovník, lektor, psycholog, pedagog, poradce či manažer).


Způsob přihlášení:

Přihlášku k výběrovému řízení je možno zasílat průběžně na adresu kurzy@elio.cz.

Přihláškou se rozumí email s přílohami: strukturovaný životopis a motivační dopis.
Pokud budete vybráni, obdržíte pozvánku k ústnímu kolu s nabídkou termínů.


Výcvik klade velký důraz na kvalitní lektory, osobní přístup a kvalitní zpětnou vazbu frekventantům.


Naší prioritou je udržet co nejnižší možnou cenu výcviku (výcvik neděláme pro zisk, ale snažíme se i prostřednictvím tohoto kurzu naplňovat  cíle Elio, z.s.).

Absolvovat výcvik umožňujeme i „nepsychologům“ a „nezdravotnickým“ pracovníkům. Ze zkušeností víme, že oblasti poradenství a terapie se věnují lidé i bez dostatečného odborného vzdělání. Naší snahou je poskytnout možnosti profesního růstu a zázemí pro další vzdělávání všem, kdo o něj mají zájem.  I tato skutečnost přispívá k živosti a pestrosti výcvikových skupin.