program Mravenec pro I. stupeň ZŠ a poslední ročník MŠ:

1. mravenec
Příběh: Mravenec se nechoval dobře k ostatním. Proč se tak choval? Jaké to bylo, když se s ním už nikdo nechtěl bavit? Dokázali mu ostatní odpustiti?
Téma: vztahy mezi lidmi; vyčlenění; odpuštění
Cíl: porozumění druhému; prohloubení empatie

2. mravenčí třída
Příběh: K čemu jsou dobrá pravidla? Co se nám líbí a co ne? Umíme o tom mluvit?
Téma: pravidla, komunikace, vyjádření vlastního názoru
Cíl: Zamyšlení nad fungováním skupiny; vytvoření základních pravidel

3. mravenci umí spolupracovat
Příběh: Proč je dobré si pomáhat nebo spolu spolupracovat? Co nám pomáhá a co ne?
Téma: spolupráce; řešení problémů; pravidla
Cíl: utváření dobrých mezilidských vztahů; rozvoj dovedností pro spolupráci; rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (konflikty)

4.  když mravenec nechce
Příběh: Mravenec je přemlouván do něčeho, co nechce. Jak to má říct, aby se s ním ostatní pořád kamarádili?
Téma: přátelství; obhájení svého názoru
Cíl: rozvoj dovedností pro řešení složitých situací (nácvik odmítání)

5. když byl mravenec smutný
Příběh: Mravenec byl smutný. Už uměl odmítnout, když mu nabízeli, aby si náladu zlepšil něčím, co se mu nelíbilo. Jaké to je, když jsme smutní? A jaké to je, když jsme veselí? Co můžeme udělat pro to, abychom si náladu zlepšili?
Téma: smutek, špatná nálada, radost, zvládání špatné nálady, zlepšení nálady
Cíl: jak čelit tlaku; jak si zlepšit náladu zdravým způsobem

6. když mravenci nebylo dobře
Příběh: Mravenec byl unavený a vypil nápoj, po kterém mu nebylo dobře
Téma: z čeho nám není dobře; jaká je správná míra
Cíl: podpora zdraví

7. rezavý mravenec
Příběh: Nový mravenec je rezavý. Proč se mu někteří smějí?
Téma: tolerance, předsudky, posmívání
Cíl: respekt odlišností, utváření dobrých mezilidských vztahů

8. naše mraveniště
Příběh: Co nás mravenci naučili? Co už umíme? Co bychom ještě chtěli zlepšit?
Co se nám na sobě líbí – kdo nás potěšil?
Téma: naše třída
Cíl: uzavření setkávání; upevnění získaných dovedností; reflexe proběhlých setkání; podpora pocitu sounáležitosti