Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPPA Informace pro zapojené školy

Informace pro zapojené školy:

 • Děkujeme všem zapojeným školám, vedení škol i pedagogům, kteří se projektu přímo zúčastnili za spolupráci při realizaci projektu!

 

Časté dotazy škol:

Jaký je základní harmonogram výjezdu:

1. a 2. den

9:00 – 11:30 – 1. bok (+ 30 min přestávka)*

12:00 – 13:00 – oběd

13:00 – 14:(00)30 neřízené aktivity

14:00(30) – 17:30 – 2. blok (+ 30 min přestávka)

18:00 – 19:00 večeře

19:00 – +- 20:30 večerní klub

3.den

9:00 – 11:00 – závěrečné setkání, zhodnocení, podepsání prezenčních listin

*začátek první den lze přizpůsobit dle příjezdu

 

Jak je to s dopravou na výjezd?  Naší snahou je minimalizovat škole náklady na projekt a nabídnout ubytovací zařízení v dosahu veřejné dopravy. Pokud nás škola požádá, můžeme se zajištěním dopravy pomoct. Jinak si ji škola zajišťuje i hradí sama.

Jak je to s ubytováním? Můžete využít ubytovací zařízení, které Vám nabídneme (máme již osvědčené typy) nebo si můžete zvolit vlastní. Příspěvek z projektu i ve druhém běhu je 703,- Kč na žáka (tato částka obvykle pokryje celé ubytování a stravu)

Musí se pedagog účastnit programu? Třídním učitelům účast na programech doporučujeme, mohou vidět svoji třídu v jiném světle, z jiného pohledu, mohou se po konzultaci s lektory aktivit účastnit. Můžou získat spoustu podnětů pro práci se třídou i jednotlivci. Doporučujeme využít konzultace s lektory před, v průběhu i po programech.

Komu se vystavují faktury za ubytování, stravu, dopravu? Veškeré informace a podrobnosti ohledně fakturací a financí domlouvejte dále s finanční manažerkou Ivou Barešovou e-mail: iva.baresova@elio.cz nebo 777 825 285.

Co je obsahem výjezdu? Obsah, program, harmonogram, cíle a vše ostatní kolem výjezdu s Vámi ochotně zkonzultují lektorky. Pokud se jedná o výjezd v začátku školního roku, bude program postaven na prvcích adaptačního/stmelovacího programu, ve kterém žáci zažijí aktivity zaměřené na spolupráci a komunikaci, rozvoj důvěry a koheze skupiny a budou mít prostor i pro neřízené aktivity, které jsou důležitou součástí.

Zároveň výjezd naplňuje cíle, na které potom navazují další programy: rozvoj prezentačních dovedností, spolupráce v týmu, zvládání stresových situací, řešení problémů, pocit odpovědnosti za společný úkol, pocit sounáležitosti s ostatními, důraz na respekt a toleranci k vlastnostem a názorům druhých.

Obsah výjezdu můžete s lektorkami zkonzultovat při realizaci programů ve škole

 

II. běh projektu OPPA Být úspěšný

zapojené školy mají

 • do konce týdne, tedy do 4. 4. 2014, si vybrat možnost zahájení realizace projektu již nyní nebo od září

V II. běhu již 2 školy realizují projekt od března (jedna ze zapojených škol realizuje v tomto školním roce 4 setkání a výjezd a druhá zapojená škola 3 setkání).

I. běh projektu OPPA Být úspěšný

zapojené školy mají

 • do konce týdne, tedy do 4. 4. 2014, zaslat závazné počty žáků a pedagogů na výjezdy

Plánování výjezdů

Dotace na žáka

Na jednoho žáka na výjezd náleží podpora 703,- Kč
z toho:

 • ubytování: 242,5,- / žák / výjezd
 • strava: 218,- / žák / výjezd
 • doprava: 242,5,- / žák / výjezd

Otázky k výjezdům pro školy

 1. Máte již představu o termínu? Jaký termín by byl nejvhodnější?
 2. Pokud máte zapojeno více tříd, přejete si uspořádat výjezd v jednom termínu nebo pro každou třídu jiný termín? (V možnostech projektu je uspořádat výjezd pro max. dvě třídy najednou.)
 3. Chcete si vybrat ubytovací zařízení sami nebo si přejete zajištění z naší strany?
 4. Chcete si zajistit dopravu sami nebo si přejete zajištění z naší strany?
 5. Příspěvek z grantu neuhradí veškeré náklady výjezdu – jaká je vaše představa maximální výše doplatku na žáka? (Dle těchto informací budeme vybírat ubytovací zařízení.)
 6. Bude výjezd samostatnou akcí nebo bude pořádán v rámci jiné aktivity? (Např. v rámci školy v přírodě, třídního výletu, apod.)

Pokud máte dobré zkušenosti s dopravcem a ubytovacím zařízením, budeme při hledání nejvhodnějšího kandidáta rádi za inspiraci.

Průběh projektu

 • nyní se se třídami základních a středních škol v Praze začínají realizovat třetí setkání
 • v období zahájení třetích setkání je zvláště vhodné využít konzultací
 • konzultací mohou využít žáci / studenti jakožto jednotlivci, skupiny žáků / studentů, žáci / studenti se svými pedagogy či žáci / studenti se svými rodiči
 • konzultace (vzhledem k třetímu setkání) mohou pomoci při efektivním nastavení cílů a konkrétních kroků k jejich dosažení
 • konzultace mohou trvat  1/2 – 1 hodinu
 • na konzultace se mohou domluvit žáci / studenti i třídní učitelé s lektorkami projektu
 • konzultace se mohou konat na půdě školy (po skončení programu, dle domluvy) či v sídle Elio, o. s.

Zahájení projektu

zapojené školy mají

 • podepsat dodatky smlouvy o realizaci projektu
 • předat informovaný souhlas pro rodiče lektorkám
 • komunikovat s lektorkami (např. o nepřítomnosti potřebného počtu žáků či studentů – nemoci, jiné akce)
 • prezentovat o projektu prostřednictvím letáku o projektu a realizátorovi projektu
 • informovat o spolufinancování ESF a státního rozpočtu ČR

Realizace projektu

prosíme zapojené školy, aby

 • zaslaly podepsané smlouvy o realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2013
 • zaslaly potvrzené termíny 1. setkání
 • odevzdaly  informovaný souhlas pro rodiče lektorkám
 • prezentovaly o projektu prostřednictvím letáku o projektu a realizátorovi projektu
 • informovaly o spolufinancování ESF a státního rozpočtu ČR

Harmonogram začátku realizace

 • 6. 9. – konečný termín pro podávání přihlášek
 • 9. 9. – výběrové řízení zapojených škol, informování zapojených škol

Úvodní seminář

pro zapojené školy bude probíhat ve dvou termínech v kanceláři Elio, o. s., Vršovické nám. 2/111, Praha 10

 • 18. 9. – úvodní seminář pro zapojené školy, 16 – 18 hod
 • 19. 9. – úvodní seminář pro zapojené školy, 9 – 11 hod

Zástupci škol budou kontaktováni o výsledku výběrového řízení a následně si mohou vybrat JEDEN z výše uvedených termínů úvodního semináře. Semináře se může zúčastnit více zástupců jedné školy.

Pomáháme růst.