Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPPA Informace pro rodiče a děti

30.3.2015

Úspěšné ukončení projektu

Realizaci projektu „Být úspěšný“ jsme úspěšně ukončili ke dni 30.3.2015

Do projektu se zapojilo celkem 22 skol, 51 tříd, 967 žáků a studentů. Úspěšně podpořených bylo 815 žáků a studentů.

Žáci a studenti obdrželi osvědčení o absolvování projektu.

10. 5. 2014

II. běh

 • II. běh byl úspěšně zahájen a bude pokračovat v následujícím školním roce
 • stejně jako v I. běhu se mohou rodiče s dětmi, děti samotné či ve skupině, ale i pedagogové podle potřeb zúčastnit konzultací (kariérní poradenství, růst, partnerská výchova, osobnostní rozvoj)

2. 4. 2014

I. běh vrcholí

 • v projektu Být úspěšný jsou realizována 5. setkání
 • poslední blok, tedy 5. a 6. setkání, je zaměřen především na praktické nácviky, např. jak zvládat stres při prezentaci, jak se připravit na překonání trémy, uvědomění si síly nonverbální i verbální složky komunikace, ale i orientace na trhu práce apod.
 • na základě kladných ohlasů na průběh projektu na ZŠ a SŠ otevíráme KROUŽEK Být úspěšný nejen pro žáky zapojených škol (tento šk. rok je kroužek zdarma)

25. 3. 2014

4. setkání probíhají

 • na ZŠ a SŠ aktuálně probíhají 4. setkání
 • žáci a studenti se s lektorkami zaměřují na téma „tým a naše role v něm“
 • cílem je uvědomění si důležitosti spolupráce, pochopení důležitosti všech členů týmu a uvědomění si silných a slabých stránek

8. 1. 2014

Začínají třetí setkání

 • v období zahájení třetích setkání na ZŠ a SŠ je zvláště vhodné využít konzultací
 • konzultací mohou využít žáci / studenti jakožto jednotlivci, skupiny žáků / studentů, žáci / studenti se svými pedagogy či žáci / studenti se svými rodiči
 • konzultace vzhledem k třetímu setkání mohou pomoci při efektivním nastavení cílů a konkrétních kroků k jejich dosažení
 • konzultace mohou trvat  0,5 – 1 hodinu

Tip č. 3

Jak si začít plnit naše představy?

 1. Jak je pro nás a naše dítě důležité být úspěšný?
 2. Jaké máme plány, abychom my i naše dítě byli spokojení?
 3. Co všechno pro to můžeme udělat?
 4. Co bychom mohli investovali a co naopak ne?
 5. Proč je důležité si naplánovat, co chceme dokázat?

Tyto otázky nás mohou navést k naší spokojenosti. Zjistíme, co nám chybí a můžeme tak pracovat na změně => nic se nezmění, když nevím, k čemu směřuji.

Ukázka teoretického listu z portfolia žáků a studentů

Ukázka teoretického listu pro rodiče – Life Dynamic

19. 12. 2013

Průběh druhého setkání

 • 2. setkání je specifické ústředním tématem, kterým je řešení konfliktů
 • hlavním cílem je uvědomění si konfliktů kolem nás a náhled na sebe
 • dílčími cíli jsou uvědomění si, jak na mě konflikty působí, co při nich cítím a také, jak je umím efektivně řešit

Tip č. 2

Co je konflikt?

Dělení konfliktů

 1. intrapersonální (probíhají uvnitř člověka)
 2. interpersonální (probíhají mezi nejméně dvěma lidmi)

Existence konfliktů je legitimní

 1. každý člověk má právo svobodně a originálně myslet a vyjadřovat své myšlenky
 2. názory a zájmy jednotlivých lidí se mohou lišit
 3. tyto odlišnosti stimulují další vývoj
 4. úplně se zbavit konfliktů je nemožné

Konflikty jsou užitečné

 1. neexistence konfliktů vede ke stagnaci systému a jeho degradaci
 2. neřešení konfliktů vede k destabilizaci a revoluční změně systému
 3. řešení konfliktů stabilizuje systém a je předpokladem plynulé evoluce
 4. kdo není trvale schopen řešit konflikty, není schopen se adaptovat na změny a riskuje vlastní zánik

Zamysleme se nad tím, jak doma konflikty řešíme, jaké strategie nejčastěji používáme (jednání, diskuze, pasivita, agresivita, delegace?).

Zde nabízíme několik typů pro úspěšné zvládání konfliktů

V naší metodické příručce s názvem Možnosti zvyšování efektivity a kvality vyučovacího procesu naleznete např. praktické rady k tématu, na straně 67.

6. 11. 2013

Probíhají první setkání

 • v říjnu byla zahájena 1. setkání se žáky a studenty
 • první dvě setkání jsou obsahově zaměřena na vzájemné poznání třídy a lektorek, rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti prezentace vlastního názoru, vyjádření zpětné vazby či ocenění, umět se vcítit do druhého, podpořit u žáků smysl pro spolupráci a fair play
 • pokud byste u svého dítěte chtěli podpořit vhodné sebehodnocení, hledání kladných stránek, uvědomování si schopností, můžete se zaměřit na zajímavé tipy, náměty k zamyšlení, kterými své dítě ještě více podpoříte a vhodně tak navážete na aktivity projektu

Tip č. 1

 1. promluvme si se svým dítětem o tom, co pro něho znamená „být úspěšný“
 2. zamysleme se společně nad tím, jaké podmínky má naše dítě k naplnění těchto představ (co všechno pro to dělá, jaké má případné rezervy)
 3. co by od nás potřebovalo, a co jako rodiče pro něho můžeme udělat, případně přestat dělat a podpořit tak jeho samostatnost
 4. najděme společně tři věci, za které se můžeme navzájem pochválit

24. 9. 2013

Proběhl seminář se zástupci zapojených škol

 • v nejbližších dnech Vám třídní učitel/ka zašle informovaný souhlas, který je třeba pročíst, podepsat a vrátit pedagogovi
 • v případě jakýkoliv  dotazů můžete kontaktovat metodičku projektu Mgr. Magdu Nováčkovou – magda.novackova@elio.cz
 • zde Vás nadále budeme informovat o aktuálním průběhu realizace projektu, o novinkách a zajímavostech z projektu

10. 9. 2013

Konzultace pro rodiče a děti

 • rodiče s dětmi se mohou podle potřeb zúčastnit konzultací
 • konzultace se konají po skončení programů ve škole (informace naleznete vždy na webu Elio)
 • konzultace se týkají kariérního poradenství, kariérního růstu, partnerské výchově, osobnostním rozvoji dítěte

Pomáháme růst.