Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

OPPA Aktuality z projektu

30. 3. 2015

Úspěšné ukončení projektu

Realizaci projektu „Být úspěšný“ jsme úspěšně ukončili ke dni 30.3.2015

Do projektu se zapojilo celkem 22 skol, 51 tříd, 967 žáků a studentů. Úspěšně podpořených bylo 815 žáků a studentů.

Žáci a studenti obdrželi osvědčení o absolvování projektu.

7. 10. 2014

Aktuálně se děje

 • V září byl realizován poslední výjezd 1. běhu projektu a tím 1. běh ukončen. V rámci něho bylo podpořeno 490 žáků z 27 tříd a 10 škol.
 • V letošním školním roce realizujeme programy v rámci projektu „Být úspěšný“ – 2.běh pro 23 tříd z 12 škol. Do projektu je momentálně zapojeno 480 žáků a studentů
 • Probíhají programy ve školách i výjezdy mimo školy
 • Proběhla změna a doplnění lektorského týmu projektu. Věříme, že s novou lektorskou posilou budete spokojeni
 • Zpětná vazba žáků, studentů i pedagogů je velice pozitivní, což nás moc těší

2. 4. 2014

Zahájení II. běhu

 • do II. běhu projektu OPPA Být úspěšný bylo vybráno 12 škol (harmonogram realizace březen 2014 – únor 2015)
 • proběhly také Úvodní informační semináře pro zapojené školy
 • obsahem bylo seznámení s podrobnostmi realizace projektu, jeho obsahem, harmonogramem realizace a se smlouvou o realizaci projektu, kterou aktuálně zapojené školy zasílají na magda.novackova@elio.cz
 • cílem bylo zjistit představy, očekávání, přání a potřeby zapojených škol, které nám pomohou zajistit úspěšný průběh projektu
 • v II. běhu již od března 2 školy realizují setkávání (jedna ze zapojených škol realizuje v tomto školním roce 4 setkání a výjezd a druhá zapojená škola 3 setkání)

12. 2. 2014

Projekt Být úspěšný otevírá 2. kolo přijímacího řízení pro ZŠ a SŠ Hl. m. Prahy

 • cílem projektu je rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků a studentů (vč. žáků se SVP) v oblasti komunikace a mezilidských vztahů
 • 1. kolo projektu probíhá od září 2013 v 10 ZŠ a SŠ v Praze
 • v 2. kole je plánováno zapojit cca o ¼ méně žáků
 • zájemci o projekt zašlou nejpozději do 12. 2. 2014 na magda.novackova@elio.cz předběžnou přihlášku
 • následující den proběhne výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní účastníci pozváni k úvodnímu informačnímu semináři k projektu, který proběhne: 1. termín 20. 2. nebo 2. termín 25. 2. 2014

8. 1. 2014

Využití konzultací od třetího setkání

 • v období zahájení třetích setkání je zvláště vhodné využít zdarma konzultací
 • konzultací mohou využít žáci / studenti jakožto jednotlivci, skupiny žáků / studentů, žáci / studenti se svými pedagogy či žáci / studenti se svými rodiči
 • konzultace mohou pomoci při efektivním nastavení cílů a konkrétních kroků k jejich dosažení
 • konzultace mohou trvat  1/2 – 1 hodinu

19. 12. 2013

Jak probíhá setkávání?

 • v projektu Být úspěšný nyní realizujeme druhá setkání
 • návazná setkání programů pokračují zhruba po jednom měsíci
 • programy probíhají v dobré spolupráci se zapojenými ZŠ a SŠ
 • žákům a studentům je program přizpůsobován na míru, vždy se směřováním k hlavnímu cíli

6. 11. 2013

Průběh projektu

 • na většině škol proběhla první setkání ve třídách
 • žáci, studenti, pedagogové i vedení škol se mohly potkat a seznámit s lektorskou dvojicí, která je bude doprovázet až do konce projektu
 • společně se uvidí 6 krát ve škole, jednou vyjedou na 2,5 denní výjezd mimo školu a je k dispozici 6 hodin konzultací

30. 9. 2013

Zájem škol o I. běh projektu

 • v I. běhu do projektu Být úspěšný projevilo zájem se zapojit 15 škol a 35 tříd
 • do I. běhu bylo vybráno 12 škol a 27 tříd (z důvodu kapacity projektu)
 • pokud máte již nyní zájem přihlásit se do II. běhu projektu (harmonogram realizace březen 2014 – únor 2015), můžete sledovat tyto aktuality, kde Vás nadále budeme informovat

19. 9. 2013

Úvodní informační seminář

 • proběhly dva Úvodní informační semináře pro zapojené školy
 • obsahem bylo seznámení s podrobnostmi realizace projektu, s aktivitami projektu a jejich obsahem, harmonogramem realizace (s důrazem na to, jak a kdy projekt na Vaší škole začne) a se smlouvou o realizaci projektu
 • cílem bylo zjistit představy, očekávání, přání a potřeby zapojených škol, které nám pomohou zajistit úspěšný průběh projektu
 • cílová skupina projektu je pro první běh naplněna
 • těšíme se na spolupráci

10. 9. 2013

Ukončení výběru škol

 • výběr základních a středních škol do projektu OPPA Být úspěšný byl ukončen
 • vybraným školám byl zaslán potvrzující e-mail a pozvánka na úvodní školení o projektu

9. 9. 2013

Konzultace zdarma

 • v rámci projektu jsou poskytovány, z vlastních zdrojů sdružení, konzultace zdarma pro žáky, studenty, rodiče či pedagogy projektu
 • konzultace se týkají osobnostního  rozvoje, výběru povolání,
 • konzultační den je stanoven na čtvrtek16 – 18 hodin
 • v případě potřeb je možné konzultační hodiny domluvit na jiný den v týdnu
 • zájemci se předem objednávají na e-mail metodičky projektu magda.novackova@elio.cz

26. 8. 2013

Projekt „Být úspěšný“ pokračuje

 • dnes byly rozeslány poslední emaily základním a středním školám s pozvánkami k zapojení se do výběrového řízení tohoto projektu
 • pokud máte dotazy týkající se projektu nebo byste se rádi přihlásili, kontaktujte nás na adrese magda.novackova@elio.cz

1. 7. 2013

Projekt „Být úspěšný“ byl zahájen

 • v této době se intenzivně pracuje na přípravách projektu, tak aby se realizace programů na základních a středních školách mohla bez problémů od začátku školního roku rozběhnout
 • stále je možné přihlásit se do výběrového řízení projektu, které bude probíhat 9. 9. 2013

Sledujte i nadále aktuality k projektu a dozvíte se vše potřebné.

Pomáháme růst.