Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Výcvik „LIFE DYNAMIC“ do škol

Díky grantu celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017 můžeme spustit další přínosný projekt, který je určený do škol a to:

  TRÉNINK PORADENSKÝCH A TERAPEUTICKÝCH DOVEDNOSTÍ                       „Life Dynamic“ 

Projekt je určen zejména pro pedagogy, speciální pedagogy a školní psychology a je pro ně zdarma!

Hlavním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti při práci se žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací se dozvíte zde.

Kurz je stále ještě otevřený!

Přihlásit se můžete na kurzy@elio.cz.

Pomáháme růst.