Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

KURZ PTK – pro pedagogy zdarma!

Jsme rádi, že v rámci grantu celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017 můžeme pořádat kurz Práce s třídním kolektivem, který je určen pro pedagogy a pedagogické pracovníky. 

Jedná se o program, jehož hlavním cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním kolektivem, zaměřené na oblast příčin a prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivitách, třídnických hodinách, lekcích OSV.

Setkání poskytnou informace o pedagogických a psychologických aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň dovednosti potřebné k samostatné přípravě, realizaci a evaluaci těchto programů a aktivit.

Program je v rozsahu 60 hodin a bude probíhat kombinovanou teoreticko-praktickou formou výuky v prostorách ZŠ Pražačka. 

Termín úvodního setkání je 21.4.2017 od 14hod.  Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

Pomáháme rádi!

Vaše Elio 🙂

Pomáháme růst.