Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

AKADEMIE MANAGEMENTU

Základní informace

Číslo kurzu: 023

Termín a místo konání: Bude upřesněno (Praha)

Rozsah kurzu: 120 hod

Zaměření programu

Naučit se komunikaci v týmu i při řešení náročných situací a bude umět lépe prezentovat jak sebe tak i svou práci a samozřejmě svůj tým. Umět využívat své dovednosti ve vedení různých druhů manažerských pohovorů. Umět používat jasné argumenty, které jsou nezbytné při každém jednání.  Znát techniky argumentačních strategií. Umět argumentovat a jasně prezentovat své myšlenky a obhájit svá stanoviska včetně argumentace přesvědčování a rekce na záludné otázky. Znát základy BZOP.

Cíl programu

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky na kvalitní a plnohodnotnou práci manažera.

Zakončení programu

Po skončení obdrží absolvent osvědčení  o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.

Detailní informace

OBSAH KURZU

  • Principy úspěšného jednání s lidmi
  • Strategie vedení týmu
  • Efektivní motivace a komunikace
  • Úspěšná prezentace
  • Time Management
  • Úspěšné a efektivní řízení porad
  • Manažerské rozhovory
  • Strategie účinné argumentace
  • Zvládání stresu
  • Základy BZOP

Ceník

30 000,- / kurz

Termíny pro účastníky

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 4 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.


		

Pomáháme růst.