Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

Základní informace

Číslo kurzu: 020

Termín a místo konání: není vypsán

Termín podání přihlášky:

Rozsah kurzu: 40 hod

Zaměření programu

Znát základy pedagogiky, didaktiky a psychologie z hlediska potřeb pedagogické činnosti.
Umět zjistit a posoudit vzdělávací potřeby účastníků, vytvořit základy osnov a připravit jejich obsah.
Znát učební styly a vědět, jak pracovat s texty a didaktickou technikou. Umět pracovat se specifickými účastníky výuky (děti, mladiství a dospělí) a vést jejich výuku.
Naučit se, jak aktivizovat pozornost účastníků.
Seznámit se s BOZP.

ZAKONČENÍ PROGRAMU

Po skončení rekvalifikačního programu a složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci MŠMT ČR dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
Možnost domluvit se s lektorem programu na eventuálním dokončení programu i na vyhovujících termínech.

Detailní informace

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

  • Základy pedagogického minima
  • Tvorby osnov a komunikace
  • Práce s textem a didaktickou technikou
  • Názorné pomůcky a vzdělávací potřeby
  • Učební styly a aktivizace pozornosti
  • Psychologické minimum
  • Základy BOZP

Ceník

5 000,- / kurz

Termíny pro účastníky

Termín a místo konání: není vypsán

Termín podání přihlášky:


		

Pomáháme růst.