Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Obchodní a prodejní dovednosti

Základní informace

Číslo kurzu: 018

Termín konání: není vypsán

Místo konání: Elio, o.s., Vršovické náměstí 2/111, Praha 10

Obsah kurzu

Kurz pomáhá účastníkům naučit se tvořit efektivní strukturu jednání, měnit obchodní jednání dle typologie partnera v komunikaci, rozlišovat mezi komunikační a technickou stránkou obchodního jednání, dále také vytvořit osobní manuál pro změny ve struktuře jednání, pochopit vliv složek komunikace na vytvoření vztahu, naučit se rozpoznat vážně míněné námitky a jejich zvládání či umět si říci o obchod.

Kurz je určen pro

  • Obchodníky
  • Prodejce
  • Prodavače

Detailní informace

Termín konání: 9 – 16 h,

Přihlášky zasílejte průběžně na kurzy@elio.cz

Pokud Vám daný termín nebo místo nevyhovuje, napište nám své preference.

Ceník

Cena : 2 500,- Kč

Pro absolventy více kurzů nebo výcviků, ZTP či sociálně slabé skupiny a více účastníků z jedné společnosti/rodiny – sleva 2 200,- Kč

Odměny za doporučení.

 


		

Pomáháme růst.