Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“

Základní informace

Číslo kurzu: 023

Akreditace MŠMT ČR: 17042/2014-1-488

Termíny: viz aktuální rozpis termínů jednotlivých ročníků

Odborný garant: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík (supervizor, kouč, psychoterapeut)

Lektoři: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík, Mgr. Jana Kohnová, Bc. Tereza Kovačovičová, MUDr. Petra Hartová, PhDr. Peter Klubert, PhD., PhDr.  Martin Jára

Zaměření kurzu

Kurz přináší teoretické seznámení a praktickou zkušenost s moderními psychoterapeutickými přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, zenbuddhismus) a konceptem Life Dynamic, což je progresivně se vyvíjející nový integrativní koncept rozvoje jednotlivce a týmu. Nabízí možnosti osobního růstu, uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i skupinového terapeutického procesu, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci a týmy cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

Výcvik je tvořen dvěma základními cykly…

 1. První dva roky jsou věnované sebezkušenosti a seberozvoji. Získané zkušenosti může absolvent aplikovat ve své profesi psychologa, terapeuta, pedagoga či vedoucího pracovníka.
 2. Ve druhé části se více přeneseme do oblasti práce se skupinou a jednotlivcem. Tato část výcviku si klade za cíl poskytnout potřebné znalosti a dovednosti při samostatné individuální či skupinové poradenské nebo terapeutické práci.

            … a nadstavbovou částí:

        3. Další dva roky jsou věnované prohlubování dovedností a znalostí potřebných pro individuální a skupinovou terapeutickou práci.

Kurz je určen pro

 • každého, kdo se zajímá o vlastní osobnostní rozvoj a využití svého potenciálu
 • psychology a pedagogy, kteří se chtějí zorientovat v problematice poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb
 • lektory, kteří chtějí prohloubit své dovednosti a rozšířit repertoár svého působení v rámci tréninků a výcviků
 • manažerské pozice pro efektivní leadership

Detailní informace

Teoretická příprava

 • psychoterapeutické moderní přístupy (gestalt terapie, hlubinná a imaginativní psychologie, KBT, racionálně – emoční psychoterapie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie, zenbuddhismus)
 • koncept LifeDynamic
 • teoretické základy potřebné pro rozvoj vlastní osobnosti i nácvik  terapeutických a poradenských dovedností

Praktická příprava

 • setkání ve skupině účastníků, sebezkušenost, zážitek průběhu terapeutického procesu na sobě, individuální terapie a supervize

Harmonogram kurzu

Účastník si může vybrat délku trvání 2, 4 nebo 6 let (rozhodnout se lze v průběhu výcviku, jednotlivé části jsou akreditované samostatně)

 • 2 roky: 200 hod  – 100 hod sebezkušenosti, 65 hod nácviku dovedností, 35 hod teorie (z toho: 30 hod individuální terapie a 20 hod supervize*)
 • 4 roky: 400 hod  – 135 hod sebezkušenosti, 190 hod nácviku dovedností, 75 hod teorie (z toho, celkem za 4 roky: 30 hod individuální terapie, 45 hod hod supervize, náhled v nižším ročníku+konzultace s lektory 25 hodin*)
 • 6 let: 720 hod ( z toho, v rámci 5. a 6. ročníku: 30 hod. individuální terapie, 75 hod supervize, 32 hod konference, další kurzy v systému Life Dynamic, procesní skupina- dle výběru frekventanta.)

(*Supervize a individuální terapie není zahrnuta v ceně výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize stanovena dle smlouvy.)

Setkání probíhají 4 x ročně v délce trvání 2 a 1/2 dne.

Zakončení

 • 2 roky: písemná práce (uvědomění si vlastního vývoje během kurzu), rozbor závěrečné práce, ukázka práce s klientem – základní nástroje pro poradenskou práci.
 • 4 roky: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.
 • 6 let: písemná práce (rozbor práce s klientem – kazuistika), ukázka práce s klientem vč. rozboru a odborného popisu z hlediska trénovaných terapeutických a poradenských dovedností.

Po splnění formálních náležitostí (počty absolvovaných hodin vč. individuálních konzultací a supervizí) a prokázání náležitých dovedností a teoretických znalostí obdrží absolvent  Certifikát o absolvování akreditovaného kurzu. Výcvik je akreditován MŠMT ČR.

Způsob přihlášení

Přihlášku k výběrovému řízení je možno zasílat průběžně na adresu kurzy@elio.cz. Na tuto adresu také posílejte jakékoliv dotazy.

Přihláškou se rozumí email s přílohami: strukturovaný životopis a motivační dopis v rozsahu jedné A4.
Pokud budete vybráni, obdržíte pozvánku k ústnímu kolu s nabídkou termínů. Ústní pohovory probíhají od ledna 2016 v Praze a Českých Budějovicích, případně po předchozí dohodě a sladění termínů i v jiných městech ČR.

Ceník

od  12 000,- / ročně

(Supervize a individuální terapie není zahrnuta v ceně výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize  stanovena dle smlouvy)

Způsob platby

Platbu proveďte na účet vedený u České spořitelny, 1972040319/0800, variabilní symbol uveďte 00023, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.

Nabízíme možnost výběru tří variant platby:

 • jednorázová úhrada: 12 000,-
 • úhrada za dvě setkání (2 splátky): 6 500,-
 • úhrada za jedno setkání (4 splátky): 3 500,-

Naším cílem je největší dostupnost kurzu, proto je jeho cena na nejnižší možné hladině, kterou jsme schopni nabídnout pro zachování nejvyšší kvality.
Na kurz není možné uplatnit slevu pro studenty ani za včasné přihlášení.


		

Pomáháme růst.