Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu

Základní informace

Číslo kurzu: 013

Akreditace MŠMT ČR: 39373/2012-201-691

Termín konání kurzů v Praze: bude upřesněn

Termín konání kurzů v Pardubicích: není vypsán

Rozsah kurzu: 16 hod
– 16 hod  teoretické přípravy a praktických nácviků (dvoudenní seminář)
–  8  hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle kurzu  (účastník se seznámí)

 • S právy, povinnostmi a kompetencemi pedagogického pracovníka; ujistí se ve své roli pedagoga
 • S možnostmi práce v týmu, ujasní si její výhody a možnosti
 • S metodami prezentačních a komunikačních dovedností a naučí se, jak lépe využívat a plánovat svůj čas
 • S faktory ovlivňujícími motivaci dětí ke studiu a naučí se používat takové metody a formy práce, které přispějí k vyšší motivaci žáků

Kurz je určen pro

 • Učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
 • Speciální pedagogy, školní psychology
 • Metodiky prevence, výchovné poradce
 • Začínající učitele, velice přínosný je i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci pro zvládání svého povolání

Detailní informace

Obsah kurzu

 • Poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled
 • Poskytnout potřebné teoretické znalosti a dovednosti
 • Získat praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na zvyšování vlastních profesních kompetencí
 • Dozvědět se o nejnovějších pedagogických a psychologických trendech a zároveň získat jejich základní dovednosti a návyky

Ceník

1 500,- / kurz

3. seminář v rámci akreditovaného výcviku pro pedagogické pracovníky Krok  za  krokem.

Cenové zvýhodnění  –  absolvování dvou kurzů – 2 650,-, celý výcvik – 3 950,-.

Termíny pro účastníky

3. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: není vypsán

Termín podání přihlášky: 

 


		

Pomáháme růst.