Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky

Základní informace

Číslo kurzu: 012

Akreditace MŠMT ČR: 39373/2012-201-691

Termín konání kurzů v Praze: bude upřesněn

Termín konání kurzů v Pardubicích: není vypsán

Rozsah kurzu: 16 hod
– 16 hod  teoretické přípravy a praktických nácviků (dvoudenní seminář)
–  8  hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle kurzu  (účastník se seznámí)

 • S metodami a formami psychohygieny, relaxace a mentálního úklidu
 • S možnostmi použití těchto metod ve svém životě, pedagogicko – výchovném procesu, bude seznámen s tvorbou konkrétních programů vlastního seberozvoje v oblasti životní spokojenosti (stanovení cílů, struktury, zvolení technik, zásobník aktivit, aj.)
 • S možnostmi vzniku stresových situací, s jejich signály a možnostmi řešení a se způsoby zvládání krizových situací
 • S fázemi vzniku syndromu vyhoření, s možnostmi a prevencí jeho předcházení

Kurz je určen pro

 • Učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
 • Metodiky prevence, výchovné poradce
 • Speciální pedagogy, školní psychology
 • Začínající učitele, ale velmi přínosný je i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci pro zvládání svého povolání

Detailní informace

Obsah kurzu

 • Kurz poskytne pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, teoretické znalosti a dovednosti
 • Kurz poskytne především praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na předcházení stresu a syndromu vyhoření v běžném pedagogicko – vzdělávacím procesu
 • Účastník získá informace o aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň základní dovednosti potřebné k práci sama se sebou v oblasti psychohygieny a relaxace

Ceník

1 500,- / kurz

2. seminář v rámci akreditovaného výcviku pro pedagogické pracovníky Krok  za  krokem.

Cenové zvýhodnění  –  absolvování dvou kurzů – 2 650,-, celý výcvik – 3 950,-.

Termíny pro účastníky

2. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: není vypsán

Termín podání přihlášky: 


		

Pomáháme růst.