Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

Základní informace

Číslo kurzu: 015

Akreditace MŠMT ČR: 17042/2014-1-488

Termín konání:  21.4.2017 (1. setkání)

Místo konání:  ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, 130 00 Praha 3

Uplatnění absolventa: Lektor programů prevence rizikového chování

Rozsah kurzu: 160 hod

  • 60  hod  teoretické přípravy (2 x třídenní seminář, 1 x jednodenní seminář)
  • 100 hod praktické přípravy (náhledy, ko-lektorování na blocích primární prevence a výjezdních akcích spolupracujících škol)
  • 30  hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Rozsah kurzu: 60 hod

  • 60  hod  teoretické přípravy a praktických nácviků (2 x dvoudenní seminář)
  • po absolvování kurzu (60 hod) možno pokračovat v kurzu Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování v rozsahu 160 hod
  • 30  hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Zde se dozvíte zajímavosti z průběhu kurzu.

Popis kurzu

Intenzivní zážitkový kurz s důrazem na praktické nácviky, rozvoj lektorských dovedností a sebezkušenost. Nabídne bohatý zásobník metod a aktivit použitelných při práci se třídou. Praktická část je realizována na různých typech ZŠ a SŠ. Účastnící získají možnost zúčastnit se ucelených programů realizovaných pro různé třídy, bloků primární prevence či výjezdů. Teoretické semináře jsou vedeny interaktivní formou v přátelské atmosféře a zajímavou i zábavnou formou nabídnou vzdělání ve smysluplné a prospěšné oblasti.

Cíle kurzu

Poskytnout potřebné znalosti a dovednosti při práci s třídním kolektivem při aktivitách s prvky prevence rizikového chování a osobnostně sociální výchovy, v rámci běžné výchovně-vzdělávací činnosti a specifických preventivních, adaptačních a stmelovacích aktivitách, třídnických hodinách a lekcích OSV.

Kurz je určen pro

  • Psychology, speciální pedagogy, pedagogy s motivací rozšířit své dovednosti a zkušenosti při práci s třídním kolektivem (akreditaceMSMT)
  • Studenty posledních ročníků psychologie a pedagogických fakult
  • Kurz je zvlášť vhodný pro ty, kteří pracují rádi s dětmi, preferují přístup k dětem na partnerské úrovni, jsou otevření a komunikativní

Úspěšným absolventům nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Detailní informace

Kurz se zaměřuje na  získání a prohloubení znalostí a dovedností při práci se skupinou dětí a mládeže.

V kurzu je kladen důraz na praktické nácviky, rozvoj lektorských/pedagogických dovedností a sebezkušenost

Obsah kurzu:

Prevence rizikového chování
–          legislativa, definice, vývoj v přístupech, smysl a přínosy
–          principy a cíle programů prevence rizikového chování
–          specifika programů prevence rizikového chování

Metody a formy programů
–          cíle, struktura, obsah, forma, témata, způsob vedení, zásobník aktivit, evaluace (preventivní programy – všeobecná a selektivní p., adaptační výjezdy)
(jedná se o metody a formy, které si v průběhu budeme zkoušet, „hrát si“ aj. + následné metodické vysvětlení, prostor pro dotazy, apod.)

Teorie práce se skupinou
–          skupinová dynamika
–          fáze vývoje skupiny
–          způsoby práce se skupinou
–          zásady práce se skupinou
–          komunikace – efektivní komunikace v praxi
–          specifické situace v práci se skupinou

Přístupy a osobnost letora
–          přístupy
–          kompetence

Efektivní zpětná vazba
–          teorie efektivní reflexe
–          reflexe v krizových situacích
–          nácviky, kazuistické příklady z praxe a jejich řešení

Metodická podpora – kazuistiky z konkrétních případů z praxe
–          Práce se třídou (specifické problémové situace, efektivní komunikace, modelové situace, kazuistické případy
–          Osobnost pedagoga (problémové situace, profesní problematika, kazuistické případy

Závěrečná evaluace

 

Harmonogram

bude upřesněn

Ceník

7 500,- / kurz – 160 hod

4 400,-/ kurz – 60 hod

Termíny pro účastníky

12. běh (jaro 2017)

Termín 1. setkání:  21.4.2017

Termín 2. setkání: dle dohody

 


		

Pomáháme růst.