Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Krok za krokem – výcvik pro pedagogické pracovníky

Základní informace

Číslo kurzu: 

Akreditace MŠMT ČR:

Místo konání: 

Termín konání v Praze: zatím není vypsán nový kurz

Termín konání v Pardubicích: zatím není vypsán nový kurz

Termín podání přihlášky:

Rozsah kurzu: 48 hod
– 48 hod  teoretické přípravy a praktických nácviků (3 x dvoudenní seminář)
– 24 hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle kurzu

 • Podpora ve vzdělávání a výchově
 • Práce s třídním kolektivem
 • Prevence syndromu vyhoření
 • Psychohygiena a relaxace – profesionalita pedagoga
 • Osobnost pedagoga

Účastník se seznámí

 • S metodami a formami práce zaměřenými na zvyšování sociálních kompetencí žáků a podporu třídního klimatu
 • S možnostmi použití těchto metod v rámci běžné výuky, třídnických hodin a dalších specifických aktivit
 • S procesy skupinové dynamiky a způsoby zvládání krizových situací
 • S možnostmi vzniku stresových situací, s jejich signály a možnostmi řešení a se způsoby zvládání krizových situací
 • S fázemi vzniku syndromu vyhoření, s možnostmi a prevencí jeho předcházení
 • S metodami a formami psychohygieny, relaxace a mentálního úklidu
 • S možnostmi použití těchto metod ve svém životě, pedagogicko-výchovném procesu, bude seznámen s tvorbou konkrétních programů vlastního seberozvoje v oblasti životní spokojenosti (stanovení cílů, struktury, zvolení technik, zásoba aktivit)
 • S právy, povinnostmi a kompetencemi pedagogického pracovníka; ujistí se ve své roli pedagoga
 • S možnostmi práce v týmu, ujasní si její výhody a možnosti
 • S metodami prezentačních a komunikačních dovedností a naučí se, jak lépe využívat a plánovat čas
 • S faktory ovlivňujícími motivaci dětí ke studiu a naučí se tyto používat takové metody a formy práce, jež významně přispějí k vyšší motivaci žáků

Kurz je určen pro

 • Učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
 • Metodiky prevence, výchovné poradce
 • Speciální pedagogy, školní psychology
 • Začínající učitele, ale velice přínosný je i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci pro zvládání povolání

Detailní informace

Obsah kurzu

 • Program poskytne pedagogickým pracovníkům komplexní teoretický přehled
 • Poskytne potřebné teoretické znalosti a dovednosti a praktické dovednosti v oblasti pedagogicko – výchovného působení
 • Nabízí ucelený přehled témat, který účastníkům přinese zdokonalení a rozšíření jejich profesních kompetencí po všech stránkách

Ceník

3 950,- Kč /celý kurz (3 setkání)

2 650,- Kč/absolvování dvou kurzů

1 500,- Kč/absolvování jednoho kurzu

Termíny pro účastníky

Kurzy v Praze:

Místo konání seminářů: Praha 10, Vršovické nám. 2/111 

Termíny konání – podzimní kurz:

 •    – Pozitivní třídní klima
 •    – Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky
 •    – Profesionální pedagog – jak získat přirozenou autoritu

Termín podání přihlášky:  zatím není vypsán aktuální kurz


		

Pomáháme růst.