Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

Pozitivní třídní klima

Základní informace

Číslo kurzu: 011

Akreditace MŠMT ČR: 39373/2012-201-691

Termín konání kurzů v Praze: bude upřesněn

Termín konání kurzů v Pardubicích:

Rozsah kurzu: 16 hod

– 16 hod  teoretické přípravy a praktických nácviků (dvoudenní seminář)
–  8  hod  polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle kurzu (účastník se seznámí)

 • S metodami a formami práce zaměřenými na zvyšování sociálních kompetencí žáků a podporu třídního klimatu
 • S možnostmi použití těchto metod v rámci běžné výuky, třídnických hodin a dalších specifických aktivit
 • S procesy skupinové dynamiky a způsoby zvládání krizových situací

Kurz je určen pro

 • Učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
 • Speciální pedagogy, školní psychology
 • Metodiky prevence, výchovné poradce
 • Začínající učitele, velice přínosný je i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci

Detailní informace

Obsah kurzu

 • Program poskytne pedagogickým pracovníkům teoretický přehled
 • Poskytne znalosti a praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na zvyšování sociálních kompetencí žáků a podporu třídního klimatu
 • Účastníci kurzu získají informace o pedagogických a psychologických aspektech
 • Získají přehled o nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň základní dovednosti potřebné k samostatné přípravě, realizaci a evaluaci těchto programů a aktivit

Ceník

1 500,- / kurz

1. seminář v rámci akreditovaného výcviku pro pedagogické pracovníky Krok  za  krokem.

Cenové zvýhodnění  –  absolvování dvou kurzů – 2 650,-, celý výcvik – 3 950,-.

Termíny pro účastníky

1. seminář v rámci akreditovaného výcviku Krok  za  krokem.

Místo konání: Elio, o. s., Praha 10, Vršovické nám. 2/111

Termín konání: bude upřesněn

Termín podání přihlášky: 

 

Místo konání: Pardubice

Termín konání: zatím není vypsán

Termín podání přihlášky: 

 


		

Pomáháme růst.