Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚSPĚŠNÉHO FINANČNÍHO PORADCE

Základní informace

Číslo kurzu: 027

Termín a místo konání: Bude upřesněno (Praha)

Rozsah kurzu: 120 hod

Zaměření programu

Umět uplatnit komplexní znalosti nutné pro profesionální zpracování nabídky služeb v oblasti bankovnictví. Získat znalosti, jež jsou v souladu se současnou legislativou a umět je uplatňovat. Efektivně provádět optimalizaci rodinných financí na základě analýzy a potřeb klienta, získá v tomto směru obchodní a odborné dovednosti. Znát základy řeči těla a etiky finančního poradce. Umět rozvinout své schopnosti orientace na finančním trhu. Znát, jak správně používat systém poradenského servisu  KAPS /kontakt-analýza-produkt-servis/, díky němuž bude schopen kvalitní péče o klienta a tím získání jeho důvěry. Umět vést osobní i telefonický rozhovor s klientem, správnou argumentaci vůči námitkám klienta. Znát pravidla BZOP.

Cíl programu

Cílem rekvalifikačního kurzu je připravit účastníky na kvalitní a plnohodnotnou práci finančního poradce.

Zakončení programu

Po skončení obdrží absolvent osvědčení  o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.

Detailní informace

OBSAH KURZU

 • Úvod do finančního poradenství
 • Řeč těla a etika finančního poradce
 • Komunikace a rétorika
 • Komunikace po telefonu
 • Prezentace – Obchodní dovednosti
 • Strategie účinné argumentace
 • Kontakt – Analýza – Poradenství – Servis – Systém KAPS a jeho používání
 • Základy finanční analýzy
 • Analýza trhu, produktů a jejich správné využití
 • Právní minimum finančního poradce
 • Týmová spolupráce
 • Práce s informacemi a ochrana osobních údajů
 • Základy BOZP

Ceník

18 000,- / kurz

Termíny pro účastníky

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 4 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.


		

Pomáháme růst.