Rozvojové kurzy a vzdělávání.
Poradenství, terapie a diagnostika.
Preventivní a psychologické služby školám.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA

Základní informace

Číslo kurzu: 027

Termín a místo konání: Bude upřesněno (Praha)

Rozsah kurzu: 80 hod

Zaměření programu

Dokázat snížit napětí v komunikaci v náročných pracovních situacích. Rozvinout týmové myšlení, identifikovat a řešit konfliktní situace. Naučit se strategii řešení konfliktů. Umět zefektivnit způsob práce a výsledky pracoviště. Dokázat si stanovit priority – efektivně plánovat a pracovat s informacemi v různém časovém horizontu. Získat všeobecný přehled o pravidlech dokumentace a jejich archivace na základě legislativních předpisů. Umět základní ekonomické pojmy, seznámí se s úlohou administrativních pracovníků při řízení podniku, je schopný pracovat s podnikovými doklady. Znát ekonomický přehled, využívá různé motivační nástroje k zvyšování jeho výkonnosti. Umět čelit příznakům akutního stresu a účinně jej odbourávat. Naučit se asertivitě a znát argumentaci, jež je v jeho profesi důležitou složkou. Znát základy BOZP.

Cíl programu

Cílem rekvalifikační akademie je připravit účastníky na kvalitní a plnohodnotnou práci administrativního pracovníka.

Zakončení programu

Po skončení obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č.176/2009 Sb.

Detailní informace

OBSAH KURZU

 • Komunikační dovednosti
 • Asertivní komunikace
 • Zvládání náročných situací
 • Prezentační dovednosti
 • Řízení konfliktů
 • Time Management
 • Archivace a dokumentace
 • Obchodní korespondence
 • Ekonomické minimum
 • Zvládání stresu
 • Základy BOZP

Ceník

10 000,- / kurz

Termíny pro účastníky

Termíny budou upřesněny.

Forma prezenční

Rozsah kurzu: 2, 5 měsíce

Každý pátek: osm vyučovacích hodin, jedenkrát  týdně nebo víkendová výuka (sobota + neděle) – 16 vyučovacích  hodin, jedenkrát  za 14 dnů.


		

Pomáháme růst.